“The Brainstorm”

Onze gezondheidsinspecteurs, zullen de zaal waar uw
groep zich bevind binnenlopen. E ris met één van de
gerechten van jullie diner een probleem, er blijven maar
2 uur over voordat een gevaarlijk en besmettelijk virus in
werking treed. Eén oplossing : uw groep zal een remedie moeten ontdekken !!
De aanwezigen zullen aan 5 ademloze competities
deelnemen gebaseerd op internationale spelen.
De plaatsen die wij U voorstellen zijn in perfect harmonie met dit Alleluias events programma.

Categories:
Shows
Event:
Classique
#
#
“The Brainstorm”